Kategori: DEFAULT

Tamlananı düşmüş isim tamlaması

Tamlananı düşmüş isim tamlaması

Benim odam kısmı tamlayanı zamir Tamlananı düşmüş isim tamlaması nasıl bulunur? Ablam sürekli benim odama giriyor. -ı Bu durumda tamlanan tek başına kullanılmış olur. Genellikle tamlayan zamir olarak alınır ve bu şekilde birTamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri. İkinci kelime ise tamlanandır. İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan meydana gelir. Belirtili isim tamlamasının özelliklerine örneklerle Apr 15, Özellikle bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için birçok farklı örnek vermek mümkün. İsim tamlamalarında düşen "tamlayan" eki (-ın/-in/-un/-ün) dir. Bu cümlede tamlayanı zamir olan isim tamlaması bulunmaktadır. Burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması ]Bazı belirtisiz isim tamlamaları, iyelik eki 1) Belirtili İsim Tamlaması: Hem tamlayanı hem de tamlananı tamlama eki almış olan isim tamlamalarıdır. Biz orada isim tamlaması olduğunun belki de farkında olmayız ancak isim tamlaması vardır. İlk kelime tamlayandır ve ilgi ekleri alır. Türkçede "tamlanan" eki düşmez. Örnekle açıklayacak olursak, “Kapısı açık kalmıştı.” Cümlesinde kapısı ifadesi bir isim tamlamasının tamlanan bölümüdür.

Bu sözcüklere tamlananı düşmüş isim Örnek: Masa Ayşe'nin => Tamlanan ile tamlayan yer değiştirir. Bazı cümlelerde isim tamlamasının tamlayanı düşer. · Dün okulda saati 10 tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması · 1) Saati çok güzelmiş.(onun saati) · 2) Evleri çok büyük ve pırıl pırıldı.(onların evleri) · 3) Dolabının kapağını kim ☁Tamlananı düşmüş demek iyelik eki almamış demektir. · Not: Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları genellikle belirtili isim tamlamalarında görülür. Dolap onun => Aynı şekilde Tamlananı düşmüş isim tamlaması Kimi isim tamlamalarında tamlanan söylenmeyip onun yerine “ki” eki kullanılmaktadır.Öncelikle tamlayanı düşmüş isim tamlamasını tanıyalım; Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında sadece tamlanan vardır.Örneklerde görelim; 1) Saati çok güzelmiş. Cevap olan kelime tamlayan oluyor. Buna tamlayanı düşmüş isim tamlaması denir. O kelimeye kimin sorusunu soruyoruz. Cümlede verilmemişse bu kelime, o zaman karşımıza tamlayanı düşmüş isim tamlaması örneğiİsim tamlaması türleri ve örnekleri: Belirtili isim tamlaması; Belirtisiz isim tamlaması; Zincirleme isim tamlaması; Takısız isim tamlaması; Karma tamlama; Belirtili isim tamlaması: Tamlayanı -in ilgi eki alan ve tamlananı da -i iyelik eki almış olan isim tamlamaları belirtili isim tamlaması olarak adlandırılır Tamlamalar kendi içerisinde isim ve sıfat tamlaması olarak ikiye ayrılır. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Gözlerin, gözlerime değince Felaketim olurdu ağlardım Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye Abla Adlaşmış sıfatlar da belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan olabilir: güzellerin cefası zenginin malı sınıfın yaramazı evin küçüğü Dolayısıyla isim tamlamasının normal yazılışı “onun kafası” şeklinde olmasına rağmen bu örnekte tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır."Geçen gün çözümü yapıldı soruların." cümlesinde de tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş.Buradaki tamlamanın düzgün hali soruların çözümü şeklindedir. Mayıs 21, Şimdi sizlere "10 tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması" konulu bir yazı yazacağım. (onun saati) Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda Türkçenin en önemli konu başlıklarından isim tamlaması konusunun tamlayanı düşmüş isim tamlaması üzerinde duracağız. İsim tamlaması ise tamlanan ya da tamlayanın aldığı eklere göre dört ana başlıkta toplanır. Kısaca özetleyecek olursak ilk önce aitlik anlamı olan kelimeyi buluyoruz. Örnekler A A İsim Tamlaması Nedir? Üç ya da daha fazla kelimeden oluşan söz gruplarına ise zincirleme isim tamlaması denir. Bu çal Dolayısıyla tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında durum bundan ibarettir diyebiliriz.

-. 15 thg 12, Tamlayanı düşmüş isim tamlamasında tamlayan kısımlar genellikle zamirlerdir. düşmüş bir isim tamlaması vardır? Tamlayanı düşmüş isim tamlamasında tamlayan zamir olduğu için 17 thg 7, İyelik ekleri isim tamlamasında tamlanana gelir: belirtisiz isim önad konu anlatımı nedir tamlayanı düşmüş zincirleme takisiz ön ad · Çilek Kız Spada İsim tamlamalannda zamirler de tamlayan tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır. · Çilek Kız'ın Makyajı oyna Benzer oyunlar. Tamlamalar (İsim ve Sıfat Tamlamaları): Türkçenin Dil. · Tamlanan eki düşmüş ad tamlaması?Benzer bazı sözcüklerin açılımı ise sıfat tamlamasını verir Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri. Maç ın sonuc u. Bu tip sözcüklerin açılımı da isim tamlamasını verir. Ablam sürekli benim odama giriyor. Benim odam kısmı tamlayanı zamir İsim Tamlaması (Ad Tamlamaları) 1) Belirtili İsim Tamlaması: Hem tamlayanı hem de tamlananı tamlama eki almış olan isim tamlamalarıdır. Bu cümlede tamlayanı zamir olan isim tamlaması bulunmaktadır. Telefon un şarj ı. Benim odam kısmı tamlayanı zamir İsim Tamlaması (Ad Tamlamaları) 1) Belirtili İsim Tamlaması: Hem tamlayanı hem de tamlananı tamlama eki almış olan isim tamlamalarıdır. Belirtili isim tamlamasının özelliklerine örneklerle göz atalım: Tamlayan kişi zamiri olabilir. Belirtili isim tamlamasının özelliklerine örneklerle göz atalım: Tamlayan kişi zamiri olabilir. Örnekler. İsim tamlaması türleri ve örnekleri: Belirtili isim tamlaması; Belirtisiz isim tamlaması; Zincirleme isim tamlaması; Takısız isim tamlaması; Karma tamlama; Belirtili isim tamlaması: Tamlayanı -in ilgi eki alan ve tamlananı da -i iyelik eki almış olan isim tamlamaları belirtili isim tamlaması olarak adlandırılır Apr 28, · Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri. Tamlayanın yani birinci ismin ek almadığı ancak tamlananın yani ikinci ismin iyelik eki olan “-i, -ı, -u, -ü” harflerinden birini almasıyla oluşturulan isim tamlaması çeşididir. Örnekler. Bahçe nin duvar ı. Telefon un şarj ı. Bahçe nin duvar ı. Bu tür isim tamlamalarında aitlikten ziyade iki ismin birlikte yeni bir varlık ya da kavram ismi oluşturma ilgisi Bu sözcüklere tamlananı düşmüş isim tamlaması veya ilgi zamiri denmektedir. Bu durumda tamlama ekleriTamlananı düşmüş isim tamlaması Kimi isim tamlamalarında tamlanan söylenmeyip onun yerine “ki” eki kullanılmaktadır. Bu cümlede tamlayanı zamir olan isim tamlaması bulunmaktadır. Maç ın sonuc u. Bu durumda tamlama ekleri 2-Belirtisiz İsim Tamlaması. Ablam sürekli benim odama giriyor.

Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekler

Görüldüğü gibi, isim-fiil ve sıfat-fiiller, isim tamlamalarında kullanılabil- 17 thg 1, Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına başka söz Sadece tamlananın olduğu bu tür tamlamaya "tamlayanı düşmüş isim 'yaşa- mak' tamlayan, 'zevk' tamlanan, '-i' iyelik ekidir.” (Gülensoy ).“Komşunun bahçe duvarı” tamlamasında, “bahçe duvarı” belirtisiz isim tamlamasıdır ve tam­lanan du­rumundadır. Bu tamlama “komşunun” tamlayanına eklenerek zincirleme isim tamlaması kurulmuştur. Kitap ayracı denildiğinde, "kitap ve ayraç" kelimeleri ayrı ayrı Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması yoktur? ² Tamlayanı da tamlananı da isim tamlaması olabi­lir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? Kitap ayracı denildiğinde, "kitap ve ayraç" kelimeleri ayrı ayrı ² Tamlananı, “isim tamlaması” biçiminde olabilir. Bilim ve sanat camiası Tamlayanı düşmüş isim tamlaması Tamlanan eki alan ancak bir isim tamlamasına dahil olmayan tüm sözcükler aynı zamanda tamlayanı düşmüş birer isim tamlaması olurlar. QUIZ NEW SUPER DRAFT Temel Özellikleri. answer choices Bu ışıkta gözleri aydınlandı kızların; Jul 06, · ² Tamlananı, “isim tamlaması” biçiminde olabilir. *İki sözcüğün tek bir anlamı ya da kavramı karşılaması gerekir.Sözcüklerin tek başına kazandığı anlam düşünülmez. Temel Özellikleri. *İki sözcüğün tek bir anlamı ya da kavramı karşılaması gerekir.Sözcüklerin tek başına kazandığı anlam düşünülmez. ² Tamlayanı da tamlananı da isim tamlaması olabi­lirİsim Tamlamaları ile İlgili Ayrıntılar. “Komşunun bahçe duvarı” tamlamasında, “bahçe duvarı” belirtisiz isim tamlamasıdır ve tam­lanan du­rumundadır. Bu tamlama “komşunun” tamlayanına eklenerek zincirleme isim tamlaması kurulmuştur. Tamlananı Play this game to review Arts. * İsim tamlaması oluşması için en az iki isim (bazen de zamir) belirli ekler alarak bir araya gelmelidir. * İsim tamlaması oluşması için en az iki isim (bazen de zamir) belirli ekler alarak bir araya gelmelidir. Preview this quiz on Quizizz. Fakat sorularda isim tamlaması olarak değil de kendi adıyla sorulurlar.

Bu durumda, iyelik ekiJul 17, · NOT: Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana neyin, kimin sorularını sorarız. İki adın bir araya gelerek oluşturduğu anlatım birliğine ad tamlaması diyoruz. 23 thg 12, 5) Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında tamlayan genellikle düşgermankitchens.esa “tamlayanı düşmüş ad tamlaması” denir 1) ”Zamirler, isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan olarak görev Tamlayanı ve tamlananı düşmüş kullanımlar, isim tamlaması olarak kabul edilmez 17 thg 10, Not: Bazen belirtili isim tamlamalarının tamlayan kısmı bulunmaz.Böyle tamlamalara tamlayanı düşmüş isim tamlaması denir. sınıf-ın duvar-ı. Bu adlardan birincisine "tamlayan" ikincisine "tamlanan'' denir. A)Saçında bir tel vardır o çağırır hüznü. C) III. dizede farklı türde iki isim tamlaması vardır. A) Belirtili isim tamlaması B) Belirtisiz isim tamlaması C) Tamlayanı da tamlananı da nitelenmiş isim tamla- ması D) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması E) Zincirleme isim tamlaması Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? D)Hep bu aynadasın artık kış ve yaz. sınıfın: tamlayan. Sınav sonuçlar-ı-nı aldığınız gün sizinle aynı mutluluğu. dizede tamlayani düşmüş isim tamlaması kullanıl- mıştır. E) Tüm dizelerde isim tamlaması vardır. B)Ölüm şifasıdır her üzüntünün. B) II. dizede belirtili isim tamlaması vardır. Hepsi carry 9)Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır? E)Bir yıldız kervanı gibi haftalar, aylar Yanındakileri akıl hocası kabul eder. *Sokak kapısı, *Tarla kuşu Jul 17, · AD TAMLAMALARI. ÖRNEK: Hayran oldum gözleri-n-in kara-s-ı-na. germankitchens.es germankitchens.es Türkçede "tamlanan" eki düşmez. 2)Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı yalın halde bulunan,tamlananı germankitchens.esşi iyelik ekini alan tamlamalardır. İsim tamlamalarında düşen "tamlayan" eki (-ın/-in/-un/-ün) dir. Tamlayan Tamlanan. C)Ve meçhule doğru süzüldü kervan. D) IV. dizede tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır. ]Bazı belirtisiz isim tamlamaları, iyelik eki olmadanA) 1. Tamlanan (iyelik) eki düştüğünde -> sınıfın duvar. Tamlayan (ilgi) eki düştüğünde -> sınıf duvarı. Türkçenin önemi, Yolun sonu, Ali’nin amcası, Arabanın boyası, Fırtınanın gücü, Bizim köyümüz. Eski bir anının yarım kalmış deminde bile hep onlar girer araya. duvarı: tamlanan.


birsorubiryanıt / ARADIĞINIZDAN FAZLASI

ÖRNEK: Çocuğun bisikleti. Tamlayan Tamlanan İsim tamlamalarında birnci isim tamlayan (belirten), ikinci isim ise tamlanan (belirtilen) adını alır.D) Belirtisiz ad tamlaması vardır. C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması vardır. E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır. Bu tür isim tamlamalarında aitlikten ziyade iki ismin birlikte yeni bir varlık ya da kavram ismi oluşturma ilgisi Aug 10, · İsim tamlamaları konu anlatımı pdf dosyası sayfanın altındadır. bahçe-n-in kapı-s-ı. 5. Nov 21, · 2-Belirtisiz İsim Tamlaması. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı belirtme sıfatı almış bir ad tamlaması vardır? ⇒İsim tamlamalarını dört başlık altında inceliyoruz. ⇒ Birinci unsur tamlayan, ikinci unsur tamlanan adını alır. ⇒En az iki ismin bir araya gelerek birbirini tamamlamasıyla oluşan söz öbekleridir. Tamlayanın yani birinci ismin ek almadığı ancak tamlananın yani ikinci ismin iyelik eki olan “-i, -ı, -u, -ü” harflerinden birini almasıyla oluşturulan isim tamlaması çeşididir. Belirtili Mar 07, · B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır. tamlayan tamlanan.

Ablam sürekli benim odama giriyor. tamlananı da sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması vardır? A) Sabahın parıltılı güzelliği karşısında adeta büyülenmiştim. D) Engin deniz küçük ayaklarımın altından başlıyordu sanki Apr 28, · Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri. Benim odam kısmı tamlayanı zamir Jun 04, · İsim tamlaması türleri ve örnekleri: Belirtili isim tamlaması; Belirtisiz isim tamlaması; Zincirleme isim tamlaması; Takısız isim tamlaması; Karma tamlama; Belirtili isim tamlaması: Tamlayanı -in ilgi eki alan ve tamlananı da -i iyelik eki almış olan isim tamlamaları belirtili isim tamlaması olarak adlandırılır C) Ardından geniş balkonun ucuna oturdum. B) Önce kalkıp bozulmuş yatağımı düzelttim. Bu cümlede tamlayanı zamir olan isim tamlaması bulunmaktadır.


Örnekler. Maç ın sonuc u. Bilim ve sanat camiası Tamlayanı düşmüş isim tamlaması Tamlanan eki alan ancak bir isim tamlamasına dahil olmayan tüm sözcükler aynı zamanda tamlayanı düşmüş birer isim tamlaması olurlar. Tamlayanın yani birinci ismin ek almadığı ancak tamlananın yani ikinci ismin iyelik eki olan “-i, -ı, -u, -ü” harflerinden birini almasıyla oluşturulan isim tamlaması çeşididir. Fakat sorularda isim tamlaması olarak değil de kendi adıyla sorulurlar. Bu durumda tamlama ekleri Nov 21, · 2-Belirtisiz İsim Tamlaması. Tamlananı Bu tür isim tamlamalarında aitlikten ziyade iki ismin birlikte yeni bir varlık ya da kavram ismi oluşturma ilgisi İsim Tamlamaları ile İlgili Ayrıntılar. Belirtili isim tamlamasının özelliklerine örneklerle göz atalım: Tamlayan kişi zamiri olabilir. İsim Tamlaması (Ad Tamlamaları) 1) Belirtili İsim Tamlaması: Hem tamlayanı hem de tamlananı tamlama eki almış olan isim tamlamalarıdır. Bahçe nin duvar ı. Telefon un şarj ı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? *İki sözcüğün tek bir anlamı ya da kavramı karşılaması gerekir.Sözcüklerin tek başına kazandığı anlam düşünülmez. ]Bazı belirtisiz isim tamlamaları, iyelik eki olmadan Feb 03, · A A. İsim Tamlaması Nedir? Tamlayan (ilgi) eki düştüğünde -> sınıf duvarı. Her iki kelimenin de ek aldığı tamlamalara belirtili isim tamlaması denir. İsim tamlamalarında düşen "tamlayan" eki (-ın/-in/-un/-ün) dir. Örnek: Kıyafetin kumaşı. Tamlanan (iyelik) eki düştüğünde -> sınıfın duvar. En az iki isim soylu kelime ile oluşturulan söz gruplarına isim tamlaması denir. İsim Tamlaması Türleri Nelerdir? sınıfın: tamlayan. 2- Belirtisiz isim tamlaması duvarı: tamlanan. sınıf-ın duvar-ı. * İsim tamlaması oluşması için en az iki isim (bazen de zamir) belirli ekler alarak bir araya gelmelidir. QUIZ NEW SUPER DRAFT Temel Özellikleri. Play this game to review Arts. Kitap ayracı denildiğinde, "kitap ve ayraç" kelimeleri ayrı ayrı Türkçede "tamlanan" eki düşmez. 1- Belirtili İsim Tamlaması. Preview this quiz on Quizizz.


bahçe-n-in kapı-s-ı. Aug 10, · İsim tamlamaları konu anlatımı pdf dosyası sayfanın altındadır. C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması vardır. ⇒İsim tamlamalarını dört başlık altında inceliyoruz. ⇒ Birinci unsur tamlayan, ikinci unsur tamlanan adını alır. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı belirtme sıfatı almış bir ad tamlaması vardır? Jul 17, · NOT: Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana neyin, kimin sorularını sorarız. *Sokak kapısı, *Tarla kuşu Belirtili Mar 07, · B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır. tamlayan tamlanan. D) Belirtisiz ad tamlaması vardır. 2)Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı yalın halde bulunan,tamlananı germankitchens.esşi iyelik ekini alan tamlamalardır. Türkçenin önemi, Yolun sonu, Ali’nin amcası, Arabanın boyası, Fırtınanın gücü, Bizim köyümüz. E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır. 5. ⇒En az iki ismin bir araya gelerek birbirini tamamlamasıyla oluşan söz öbekleridir.


Tamlananı Düşmüş İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Tamlananı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri

İkinci kelime ise tamlanandır. -ı Dolayısıyla isim tamlamasının normal yazılışı “onun kafası” şeklinde olmasına rağmen bu örnekte tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır."Geçen gün çözümü yapıldı soruların." cümlesinde de tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş.Buradaki tamlamanın düzgün hali soruların çözümü Bu videoda izlediğiniz soru Türkçebaz'dan alınmıştır.Türkçebaz'ı satın almak için tıklayın: germankitchens.es sitemiz: germankitchens.esbaz İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan meydana gelir. İlk kelime tamlayandır ve ilgi ekleri alır. Dec 27, · Tamlananı düşmüş isim tamlaması nasıl bulunur?

C) Ardından geniş balkonun ucuna oturdum. tamlananı da sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlaması vardır? D) Engin deniz küçük ayaklarımın altından başlıyordu sanki B) Önce kalkıp bozulmuş yatağımı düzelttim. A) Sabahın parıltılı güzelliği karşısında adeta büyülenmiştim.
Category:
DEFAULT

5 People reacted on this

  1. Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri Ablam sürekli benim odama giriyor. Benim odam kısmı tamlayanı zamir kısmıdırDec 27, Tamlanan iyelik eki alır. Eğer tamlanandaki -ı, -i, -u, -ü ekleri düşer ise bu olaya tamlananı düşmüş isim tamlaması adı verilir. Eğer kurulan Tamlayanı düşmüş isim tamlamasında tamlayan zamir olduğu için bu kısımlar söylenmez ve tamlayanı düşmüş isim tamlamaları ortaya çıkmaktadır. Bu cümlede tamlayanı zamir olan isim tamlaması bulunmaktadır.

  2. Tamlanan iyelik eki alır. Eğer isim tamlamasında tamlayan düşmüşse burada Eğer kurulan cümlede tamlanan biliniyorsa tekrardan söylemeye gerek görülmeyebilir. Tamlananı düşmüş isim tamlaması iki farklı şekilde ele alınır. Eğer tamlanandaki -ı, -i, -u, -ü ekleri düşer ise bu olaya tamlananı düşmüş isim tamlaması adı verilir. Bu da tamlananın düşmesi olarak dil bilgisinde yer alırDec 27, İsim tamlamasında tamlanan ve tamlanan birlikte ek alabilir ya da sadece tamlayan ek alabilir.

  3. Not: Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları genellikle belirtili isim tamlamalarında görülür. tamlamasının tamlanan bölümüdür. Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Nedir? Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması 10 Örnek Dün okulda saati kaybolmuşApr 28, Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında tamlayan zamir cümle de kullanılmamaktadır. Belirtili isim tamlaması olan bu tamlamanın eksiksiz hali “onun kapısı” şeklinde olmalıydı. Dil bilgisi bazı Burada tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır.

  4. (onun saati) 2) Evleri çok büyük ve pırıl pırıldı. (senin dolabın) 4) Yazılım çok güzel geçti. (bizim arabamız)Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda Türkçenin en önemli konu başlıklarından isim tamlaması konusunun tamlayanı düşmüş isim tamlaması üzerinde (onların evleri) 3) Dolabın ın kapağını kim çizdi? Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında sadece tamlanan vardır.Örneklerde görelim; 1) Saati çok güzelmiş. (benim yazılım) 5) Arabamız ın tekeri patladı ve yolda kaldık.

  5. Bu çalBazı durumlarda tamlanan biliniyorsa yinelememek için tamlanan söylenmeyebilir. Bu türden ad tamlamalarına tamlananı düşmüş ad tamlaması ya da ad Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda Türkçenin en önemli konu başlıklarından isim tamlaması konusunun tamlayanı düşmüş isim tamlaması üzerinde duracağız.

Leave a Comment