Kategori: DEFAULT

Noterden ihtar çekmek

Noterden ihtar çekmek

Sayfa sayısı ve ekler ihtarname ücretini etkileyen durumlardır. Avukat vasıtasıyla hukuki yardım alınmalıdır. Aynı şekilde noterden ihtar çekme örneği sitemiz makaleler bölümünde mevcuttur Noterden ihbar çekmek 9, Ekim, İş Hukuku kategorisinde baytac tarafından soruldu işe gitmeyip doğrudan iş mahkemesinde dava açabilirsiniz, ya da öncenoterden ihtar çekebilirsiniz, ihtarda iş koşullarının düzene konulmasını istemelisiniz, düzelmezde ondan sonra iş mahkemesinde dava açabilirsiniz Noterden ihtarname çekme ücretini etkileyen bazı faktörler vardır. 19 Sept İhtarname, hukuki karşılığı olan ve karşı tarafa sözleşme, kanun ve yazılı olmayan kurallardan doğan talep ve hakların bildirildiği İhtarnamede; talep eden kişinin ve ihtar edilecek kişinin ismi, soyismi, ikamet edilen açık adresleri, ihtarnameye neden olan konunun özeti ve konu hakkında net 25 June Noterden ihtarname çekmede en önemli husus, ihtarnamenin nasıl hazırlanması maksadıyla dava açmadan evvel ihtarname çekmek mümkündürJun 25, · Noterden ihtar çekme ücreti senesi için belirlenmiştir. Bu sebeple noterden ihtarname çekmek hukuki olarak önemlidir. Noter ihtarnamesi, kısa ve öz yazılmalı; dava dilekçesi gibi detaylı bir şekilde hazırlanmamalıdır Aynı şekilde noter vasıtasıyla çekilen ihtardan sonra faiz başlar. Noterden ihtarname örnekleri sitemizden bulabilirsiniz.

İşyerine ihtar çekmek,; iş yerine ihtar çekmek,; iş yerine noterden ihtar çekme,; ihtar çekerek İhtarname çekmek, borçluya hem bir uyarı niteliğinde olacak, hem de borçlu eğer iyi Noterden Çekilen İhtarname Çeşitleri – İhtarname Nasıl Çekilir Noterden ihtar çekmek varmış sanırım onun ücreti ne kadar ve sonrasında dava açtığımızda da avukata ücretmi ödeyeceğiz. Yani ben 03/10/germankitchens.esşegül Helvacıoğlu18 CommentsKategorilerEtiketler: ihtarname çekmek ne demek, ihtarname çekmenin faydaları, noter ihtarnamesi İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı? Dava ücretlimi?Belgeyi teslim ettikten sonra sizden ihtarname ücretinin 24/06/ germankitchens.esşegül Helvacıoğlu No Comments Kategoriler Etiketler: ihtarname örneği, noter ihtarname örneği , noter ihtarname örneği , noter ihtarname örnek, noterden ihtar çekme örneği, noterden ihtarname örneği , noterden ihtarname örnekleri, örnek ihtarname, örnek noter ihtarnamesi Ancak doğru ve usulüne uygun bir ihtarname çekmek için avukatlardan destek almak faydalı olacaktır. Aug 13, · Eğer maddi imkan varsa en güvenilir ve ihtarname ispatı için noter aracılığıyla çekmek gerekir. PTT’den iadeli taahhütlü olarak ilgiliye göndermek de mümkündür fakat bu durumda karşı tarafın gelen zarfın boş olduğunu iddia etmesi ihtarnameyi geçersiz kılabilir. İhtarname; yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgeleridir İhtarname bir çeşit hukuki başvuru yoludurNOTERDEN İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR? Hakların zayi olmaması için noter tarafından çekilen ihtarname daha güvenilir ve kesindir Jun 24, · 24/06/ germankitchens.esşegül Helvacıoğlu No Comments Kategoriler Etiketler: ihtarname örneği, noter ihtarname örneği , noter ihtarname örneği , noter ihtarname örnek, noterden ihtar çekme örneği, noterden ihtarname örneği , noterden ihtarname örnekleri, örnek ihtarname, örnek noter ihtarnamesi Jul 08, · İhtarnameyi noterden çekmek zorunda mıyım? Yazımızın devamında belirttiğimiz şekli ile ihtarname metnini hazırladıktan sonra,yakında bulunan bir notere gidilerek bankoda görevli personele ihtar göndermek istenildiği belirtilip yazı teslim edilerek ihtar çekmek mümkündür. Noter ihtarname ücreti yılı için en düşük TL olarak belirlenmiştir. En yüksek ücret ise TL’dir. Hangi durumlarda ihtar çekilir? İhtarname çekerken yapılabilecek hatalar yüzünden mağduriyet yaşanabilir ya da belge geçersiz hale gelebilir. Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı? Lakin bunun önemi oldukça fazladır. Noterden ihtar çekmek ne kadar? Hayır, illa noterden yapmak zorunda değilsiniz. İHTARNAME NOTERDEN OLMAK ZORUNDA MI? İhtarname noter aracılığıyla çekilmek zorunda değildir.

Öncelikle ihtarnamenin gönderilmesi bakımından noterle gönderimin zorunlu olmadığı ancak ispat açısından İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği, İşverene ihtarname çekerken dikkat edilmesi İhtarname yasal olarak noter aracılığıyla gönderilmelidir Noterden İhtarname Nasıl Yazılır? İhtarname gönderme Noterlik Kanunu'na 17 thg 5, İhtarnamede Bulunması Gereken Hususlar. Noter vasıtasıyla ihtar göndermek üç kopya halinde ihtar metni hazırlanır. Noterlik İhtar ve ihbar konusu,; İstemde bulunanın imzası,; Tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü ve tarih (yazı ve rakam ile).Varsa vekilin yani avukatın adı ve soyadı İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talep NOTERDEN İŞ AKDİNİN FESHİ ÜCRETİ. İhtarname “ Bir alacağın,hakkın, talebin yazılı olarak muhatabından (noter aracılığı ile) talep edilmesi Feb 11, · Günümüzde ihtarname noter ücreti en az TL’den başlamaktadır ve ücret, konunun kapsamına göre farklılaşabilmektedir. Sahip olduğu evini veya işyerini kiraya veren malik, kiracısı ile belirli ya da belirsiz bir süre için anlaşabilir İhtarname mutlaka noter kanalıyla çekilmelidir. İhtarnamenin bazı usul kriterleri vardır. Hak aramak, muhataba bilgi vermek, ödemenin gerçekleşmesini istemek, haber vermek ve benzeri gibi hukuki işlemlerin Feb 02, · NOTERDEN İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR? Bu nedenle punto boyutunu minimum düzeyde tutmak ve sayfa sayısının asgari miktarda olması ekonomik açıdan fayda Kiracının Tahliyesi. Doğru bir İhtarname göndermek için bu kriterlere uymak gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun ila maddeleri, konutlar ve çatılı işyerlerinin kiralanması ile ilgili kurallara ve bunlardan doğacak uyuşmazlıkların çözümüne ayrılmıştır. Noterden gönderilen iş akdinin fesih ücreti, minimum ,00 TL olmakla birlikte, ücret miktarı sayfa sayısı, ihtarnamenin içeriğine göre farklılık göstermektedir. İhtarnamede bulunması gerekenler; İhtarı çeken kişinin adı ve soyadı. Noterden ihtarname çekmek (Göndermek) işçilik alacaklarında çok karşılaşsak da tüm hukuk uyuşmazlıklarında ihtarname bir son uyarı karşıyana mahkemeden önce son çıkış gibi bir son şans olarak bakılabilir. Yazımızın devamında belirttiğimiz şekli ile ihtarname metnini hazırladıktan sonra,yakında bulunan bir notere gidilerek bankoda görevli personele ihtar göndermek istenildiği belirtilip yazı teslim edilerek ihtar çekmek mümkündür. Dolayısı ile en net fiyat bilgisi için herhangi bir noterden bilgi alınmalıdır. Belgeyi teslim ettikten sonra sizden ihtarname ücretininİşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği, İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. İhtar çeken kişinin T.C. kimlik numarası.

İşveren Tarafından İşçiye Çekilecek İhtarname ve Unsurları

İhtarname Nasıl Çekilir? İHTARNAME tebliğ edilecek, bir nüshası noterde kalacak, bir nüshası noter şerhi 19 thg 11, Notere ait imza, mühür, tebliğ şerhi, tarih bilgileri, yer almalıdır. İhtarname noter aracılığı ile ya da avukat İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI.Noterden Kiracıya İhtarname Çekmek; Gayrimenkul sahiplerinin en büyük problemlerinden biride kiracılarının kira bedellerini ödememesi konusudur. Noter ihtarname ücreti yılı için en düşük TL olarak belirlenmiştir. eylul83 İsimli Üyeye Özel Mesaj Gönderin. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için Bu noktada noterden ihtarname çekme ücreti yılı için ortalama ,00 – ,00 TL arasında değişmektedir. Feb 22, · Kiracı İhtarname Örneği. İhtarname; yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgeleridir İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği, İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. En yüksek ücret ise TL’dir. Şufa hakkının kullanılması için noterden paydaşlara ihtar çekmek germankitchens.es ihtarname örneği olan arkadaşlar yollayabilirlerse germankitchens.ese teşekkürler eylul Üye Kimliği. Mal sahiplerinin zor durumda kalmaması için mal sahibi, kirasını ödemeyen kiracıya borcunu ödemesi için ihtarname çekme hakkı vardır Jan 21, · Noterden ihtar çekmek ne kadar? eylul83 İsimli Üyeye Email Gönderin. Fakat sayfa sayısı arttıkça bu miktar artmaktadır şufa-noterden ihtar. Yukarıdaki unsurların yer aldığı ihtarname ilgili tarafından yazılıp notere getirilebileceği gibi notere de yazdırılabilir İhtarname gönderme Noterlik Kanunu’na göre noterin görevleri arasındadır. Fakat sayfa sayısı arttıkça bu miktar artmaktadır. Hangi durumlarda ihtar çekilir? İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talepNoterden İhtarname. İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir. eylul83 İsimli Üyenin Tüm İhtar ve ihbar konusu, İstemde bulunanın imzası, Tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü ve tarih (yazı ve rakam ile). 21 Ocak Kadim Hukuk Tazminat Hukuku.

İşçiye ihtarname çekme süresi, bizim için son derece önemli bir konudur. İhtarname yasaya uygun olarak hazırlanmalıdır. Hatta ve hatta kiracıya ihtarname çekme süresi, etkilenen en önemli unsurdur İşçiye İhtar Çekme Süresi – İşçiye İhtarname Ne Zaman Çekilir? Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı? Sözleşmenin süresi, konutun cinsi, sözleşmede alınan taahhütler vb. İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde sarf ettiği sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek istediİhtarname Ücretleri Ne Kadar? Isyerine ihtar çektim ne zaman Sonuclanir? Eğer alacaklı kişi muhatabına ihtarname çekmez ise bu kişinin alacağına faiz işlenmez. Feb 03, · İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan, Erdoğan'a ihtarname çekmek isterken noterde gözaltına alındı. Noter aracılığıyla yollanan ihtarname ortalama gün arasında ulaşır ancak duruma göre bu süre değişiklik gösterebilir Jun 04, · Ancak doğru ve usulüne uygun bir ihtarname çekmek için avukatlardan destek almak faydalı olacaktır. İhtarnamenin ne kadar ücrete konu olacağı kaç sayfa olduğuna bağlı olarak değişmektedir. hususları kiracıya ihtarname çekme şartlarında belirleyici rol oynamaktadır. İhtarname çekerken yapılabilecek hatalar yüzünden mağduriyet yaşanabilir ya da belge geçersiz hale gelebilir. İhtarnamenin ücreti ise ihtarname çekilmek istenen konuya veNoterden ihtar çekmek ne kadar? Zira zamanında çekilmeyen ihtarname, hak kayıplarına neden olacak; haklı bir durum karşısında haksız duruma düşülmesine sebebiyet verecektir Noter ihtarname ücreti yılı için en düşük TL olarak belirlenmiştir. Bu demektir ki kişi mutlaka bildirmesi gerekir Kiracıya ihtarname çekilirken dikkat edilecek ilk şey, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisidir. İhtarname yazılması ve çekilmesi noter aracılığıyla olmaktadır. Noterden ihtarname göndermek dava sırasında ispat kolaylığı açısından da İhtarname çekmek durumunda işverenin ödeyip ödemeyeceği konusunda birşey demek yapılacak ihbar veya ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya takdirde, ayrıca bir ihtar çekmeye gerek kalmaksızın, faturanın veya buna 15 thg 3, ÜCRETİ NEDİR? Sözleşme tarafından konulan ödeme zamanın geçmesi takdirde ihtarname çekilir. ücretin ne düzeyde olacağını belirleyecektir İhtarname mutlaka noter aracılığı ile çekilmelidir. Bu kapsamda ihtarname çekilmesi için ödenecek ücret en az TL, en fazla TL’dir. İhtarnamenin şekli, içeriği, sayfa sayısı vb. En yüksek ücret ise TL'dir.


İhtarname Nedir ?Noterden İhtarname Nasıl Çekilir ? İhtarname Örneği

ve Türk Bayrağı Tüzüğünün 9. maddeleri uyarınca Bayrak çekmek zorundadırlar ihtarname örneği, ihtar nedir, ihtarname çekme, hangi konularda ihtarname Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Bir noterlik dairesinin yerinin değiştirilmesi, noterin muvafakati ve 3.Avukat vasıtasıyla hukuki yardım alınmalıdır. Jun 25, · Noterden ihtar çekme ücreti senesi için belirlenmiştir. Örneğin bir yazar, kitabını çıkardığı yayıneviyle bir Bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirizİhtarname Ne İşe Yarar? ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması için devreye giren bir yöntemdir. İster işçi ve isterse işveren olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum var ise, önemli bir husus var demektir. Noterden ihtarname çekme ücretini etkileyen bazı faktörler vardır. Noter ihtarnamesi, kısa ve öz yazılmalı; dava dilekçesi gibi detaylı bir şekilde hazırlanmamalıdır Aynı şekilde noter vasıtasıyla çekilen ihtardan sonra faiz başlar. Aynı şekilde noterden ihtar çekme örneği sitemiz makaleler bölümünde mevcuttur İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı? Sayfa sayısı ve ekler ihtarname ücretini etkileyen durumlardır. İhtarname, kişinin muhatabına sorumluluklarını ya da borcunu hatırlatmak için de çekilebilir. Bu sebeple noterden ihtarname çekmek hukuki olarak önemlidir. Noterden ihtarname örnekleri sitemizden bulabilirsiniz.

Lakin bunun önemi oldukça fazladır. Jun 24, · 24/06/ germankitchens.esşegül Helvacıoğlu No Comments Kategoriler Etiketler: ihtarname örneği, noter ihtarname örneği , noter ihtarname örneği , noter ihtarname örnek, noterden ihtar çekme örneği, noterden ihtarname örneği , noterden ihtarname örnekleri, örnek ihtarname, örnek noter ihtarnamesi Aug 13, · Eğer maddi imkan varsa en güvenilir ve ihtarname ispatı için noter aracılığıyla çekmek gerekir. İhtarname; yapılan sözleşmeden doğan her türlü hukuki hak ve ödevleri karşı tarafa bildirmek için gönderilen yazılı uyarı belgeleridir En yüksek ücret ise TL’dir. Hakların zayi olmaması için noter tarafından çekilen ihtarname daha güvenilir ve kesindir Jan 21, · Noterden ihtar çekmek ne kadar? Hangi durumlarda ihtar çekilir? İHTARNAME NOTERDEN OLMAK ZORUNDA MI? İhtarname noter aracılığıyla çekilmek zorunda değildir. Noter ihtarname ücreti yılı için en düşük TL olarak belirlenmiştir.


Varsa vekilin yani avukatın adı ve soyadı İhtar çeken kişinin T.C. kimlik numarası. Noterden Kiracıya İhtarname Çekmek; Gayrimenkul sahiplerinin en büyük problemlerinden biride kiracılarının kira bedellerini ödememesi konusudur. İhtarnamede bulunması gerekenler; İhtarı çeken kişinin adı ve soyadı. Doğru bir İhtarname göndermek için bu kriterlere uymak gerekmektedir. Mal sahiplerinin zor durumda kalmaması için mal sahibi, kirasını ödemeyen kiracıya borcunu ödemesi için ihtarname çekme hakkı vardır Oct 03, · İhtarname çekmenin faydalarını temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz: İhtarname ile borçlu, alacaklının borcunu tahsil etmede ciddi olduğunu ve gerekirse hukuki yollara başvuracağını göstermiş olur. Feb 22, · Kiracı İhtarname Örneği. İhtarnameyi tebellüğ alan borçlu, dava yoluna başvurmadan önce son çözüm yolunun ihtar olduğunu anlar; buna göre Sep 19, · İhtarname mutlaka noter kanalıyla çekilmelidir. İhtarnamenin bazı usul kriterleri vardır.

May 02, · İhtarname mutlaka noter aracılığı ile çekilmelidir. İhtarname gönderme Noterlik Kanunu’na göre noterin görevleri arasındadır. Jun 04, · Ancak doğru ve usulüne uygun bir ihtarname çekmek için avukatlardan destek almak faydalı olacaktır. Hatta ve hatta kiracıya ihtarname çekme süresi, etkilenen en önemli unsurdur İhtar ve ihbar konusu, İstemde bulunanın imzası, Tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü ve tarih (yazı ve rakam ile). Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı? Sözleşmenin süresi, konutun cinsi, sözleşmede alınan taahhütler vb. hususları kiracıya ihtarname çekme şartlarında belirleyici rol oynamaktadır. İhtarname çekerken yapılabilecek hatalar yüzünden mağduriyet yaşanabilir ya da belge geçersiz hale gelebilir. Bu demektir ki kişi mutlaka bildirmesi gerekir Aug 02, · Kiracıya ihtarname çekilirken dikkat edilecek ilk şey, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisidir. Yukarıdaki unsurların yer aldığı ihtarname ilgili tarafından yazılıp notere getirilebileceği gibi notere de yazdırılabilir Sözleşme tarafından konulan ödeme zamanın geçmesi takdirde ihtarname çekilir. Eğer alacaklı kişi muhatabına ihtarname çekmez ise bu kişinin alacağına faiz işlenmez. İhtarname yasaya uygun olarak hazırlanmalıdır.


Bu kapsamda ihtarname çekilmesi için ödenecek ücret en az TL, en fazla TL’dir. İhtarnamenin ne kadar ücrete konu olacağı kaç sayfa olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Bazı hallerde ise ihtarname çekmek kanuni zorunluluk olarak düzenlenmektedir. 21 Ocak Kadim Hukuk Tazminat Hukuku. İhtarnamenin şekli, içeriği, sayfa sayısı vb. İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir. Noterden İhtarname. İhtarnamede ihtarnameyi çeken kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, adresi, varsa vekilinin adı soyası adresi, ihtarname çekilecek kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, adresi bulunmalı, ihtarın Nov 15, · İhtarname Ücretleri Ne Kadar? ücretin ne düzeyde olacağını belirleyecektir Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için Her türlü hukuki işlemde ihtar çekilebilir.


İhtarname Çekme ve Ücretleri 2021

Zira zamanında çekilmeyen ihtarname, hak kayıplarına neden olacak; haklı bir durum karşısında haksız duruma düşülmesine sebebiyet verecektir Aug 02, · İşçiye İhtar Çekme Süresi – İşçiye İhtarname Ne Zaman Çekilir? İşçiye ihtarname çekme süresi, bizim için son derece önemli bir konudur.
Category:
DEFAULT

4 People reacted on this

  1. Bazı durumlarda ihtarname ile birlikte başka işlemlerin de yapılması gerekir. Aksi halde ihtarname geçerli olmaz8 July Noterden İhtarname çekerken açıklama kısmına konunun detaylarını yazmalı ve altına imza alanı İhtarnameyi noterden çekmek zorunda mıyım? Ancak genel olarak notere gidilerek gerekli masraflar ödendikten sonra ihtarname çekmek mümkün olur. İhtarnamelerin gönderimi de çoğu zaman somut olayın şartlarına göre değişir.

  2. İhtarname “ Bir alacağın,hakkın, talebin yazılı olarak muhatabından (noter aracılığı ile) talep edilmesiİHTARNAME NOTERDEN OLMAK ZORUNDA MI? İhtarname noter aracılığıyla çekilmek zorunda değgermankitchens.es bunun önemi oldukça fazladıgermankitchens.esın zayi olmaması için Noterden ihtarname çekmek (Göndermek) işçilik alacaklarında çok karşılaşsak da tüm hukuk uyuşmazlıklarında ihtarname bir son uyarı karşıyana mahkemeden önce son çıkış gibi bir son şans olarak bakılabilir.

  3. Dolayısı ile en net fiyat bilgisi için herhangi bir noterden bilgi alınmalıdır. Hak aramak, muhataba bilgi vermek, ödemenin gerçekleşmesini istemek, haber vermek ve benzeri gibi hukuki işlemlerinNoter aracılığıyla yollanan ihtarname ortalama gün arasında ulaşır ancak duruma göre bu süre değişiklik gösterebilir. İhtarnamenin APS ile gönderilmesi Günümüzde ihtarname noter ücreti en az TL’den başlamaktadır ve ücret, konunun kapsamına göre farklılaşabilmektedir.

  4. Noterden Kiracıya İhtarname Çekmek; Gayrimenkul sahiplerinin en büyük problemlerinden biride kiracılarının kira bedellerini ödememesi konusudur. Mal sahiplerinin zor durumda kalmaması için mal sahibi, kirasını ödemeyen kiracıya borcunu ödemesi için ihtarname çekme hakkı vardır2 May İhtarnamede öncelikle ihtar çeken kişinin adı ve soyadı yer almalıdır. İhtar çeken kişinin TC kimlik numarası, eğer bu kişinin vekili varsa Kiracı İhtarname Örneği.

Leave a Comment