Kategori: DEFAULT

Fedailül kuran

Fedailül kuran

2. Kur'ân'ın faziletleri anlamına gelen Fedâilü'l-Kur'ân, Kur'ân'ın üstünlüklerinden ve meziyetlerinden bahseden bir ilim dalıdırKur’ân-ı Kerîm’in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı sûre ya da âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle hükümlerine göre amel edenlerin kazanacağı sevapları, bazı sûre yahut âyetlerinin şifalı oluşuna dair âyet ve hadislerde verilen bilgileri ifade etmek üzere İslâmî kaynaklarda genellikle “fezâilü’l-Kur’ân”, bazan da Kur'an'ın faziletlerine dair hadisler hadis mecmualarında genellikle "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", "S̱evâbü'l-Ḳurʾân", "Menâfiʿu'l-Ḳurʾân" gibi başlıklar altında toplanmış, III. (IX.) yüzyılın başlarından itibaren konuyla ilgili olarak daha çok hadislerden oluşan müstakil kitap ve risâleler de yazılmaya başlanmıştır Apr 03, · 1. May 8, FEDAİLU'L-KUR'AN. CEVAPLAR. Cinlerin kendisine zarar vereceğini düşünen ve yalnız kaldığı zaman cinleri düşünüp korkan insanlar ile İşte okunduğu zaman 3 harflileri tuz buz eden ayet! Kur'an'ın faziletine ait haberleri iki kısımda mütalaa edebiliriz: 1) Kur'an'ın bütününün faziletine ait hadisler Bu konuyla alakalı hadislerin bir araya getirilmesi ile başlayan bu literatür, tefsir ve hadis kitaplarının bir parçası olarak veya müstakil olarak çalışmalara Paylaş CEVAPLA.

(Zeyyinû el-Kur'ane bi esvatikum/ Zeyyinû Kaynak: Buhari, Tevhid 32, 52, Fedailul-Kur'an 19; Müslim, Müsafirin , , ; Ebu Davud, Vitr 20; Tirm; Buhari'nin bir rivayetinde Resulullah (sav) Kur'ân'ın bütününün faziletleri konusunda âlimler arasında ittifak olsa da, bazı ayet veya surelerin özel faziletleri konusu tartışılmıştır. Bir kısım ilim ehli 1 İLK FEZÂİLÜ' L- KUR' ÂN ESERLERİNDEN BİR ÖRNEK: İBNÜ' D- DURAYS' IN FEZÂİLÜ' L- KUR' ÂN' I A SAMPLE OF THE FIRST FEZAIL AL- QURAN' S: IBN ED- DURAIS' BOOK Jan 18, Ebû Ubeyd, Fedâilul-Kur'an isimli eserinde her iki metinle de rivayetleri aktarmaktadır.Al-i İmran Suresinin Faziletleri. Al-i İmran Suresinin Faziletleri. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Al-i İmran suresini Cuma günü güneş batıncaya kadar okursa melekler onun için geceye kadar Allah’tan bağış dilerler.”(1) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem Her kim 33 kere Fetih suresini okursa, hapisten kurtulur. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Al-i İmran suresini Cuma günü güneş batıncaya kadar okursa melekler onun için geceye kadar Allah’tan bağış dilerler.”(1) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem Jan 01, · Özellikle de, Peygamber Efendimizin üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli olduğunu söylediği Fetih suresi ile kılıçlar süslenirdi. Al-i İmran Suresinin Faziletleri. Zamanla bu durum bir gelenek haline geldi. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Aug 11, · 0 2 dakika okuma süresi. Sıkıntı ve bunalımda olan bir kişi bu sureyi okursa, Allah’u Teala lütuf ve keremiyle o kimsenin gam ve kederini, sıkıntı ve üzüntüsünü giderir 41 defa okuyan, her beladan kurtulur. Al-i İmran Suresinin Faziletleri. Olmasını istediği bir iş için bu sureyi üç veya beş veya yedi günde 41 defa okursa, o iş bi-iznillah hallolur. Dec 29, · (Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, 34; Megazi, 12;Müslim, Müsafirin ,;Ebu Davud, Ramazan, 9; Tirmizi, Sevabü’l-Kuran,4) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran”da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah”ın sevdiği şeylerdendir. Kıyamet günü bir kul sırtında günahları olduğu halde diriltilir. Zamanla bu durum bir gelenek haline geldi. Ayetlerin yazılmasından maksat, kılıcın daha keskin olması, düşmandan gelecek saldırılara karşı korunmak ve fetih kapıları 0 2 dakika okuma süresi. bu kul Allah’ın bir olduğuna inanır, Mülk suresinden başkasını okumazdı. Cehenneme atılması emrolundu. Bu sırada onun göğsünden bir nur şimşek gibi parladı ve şöyle dua etti: "Allah’ım! Ayetlerin yazılmasından maksat, kılıcın daha keskin olması, düşmandan gelecek saldırılara karşı korunmak ve fetih kapılarıÖzellikle de, Peygamber Efendimizin üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli olduğunu söylediği Fetih suresi ile kılıçlar süslenirdi.

Çünkü Allah mükemmelliği sadece kendisine tahsis etmiştir. Paylaşmış olduğumuz Kuran-ı Kerim, Hadis-i ; Tirmizi ; Nesai,2/Kaynak: Müslim, Müsafirin, ; Nesai, İftitah, 25; Hakim, Müstedrek, 1/Kaynak: Buhari, Tıb 33, 39; Fedailul-Kuran, 9; Jan 1, HAFIZLIK İLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER “Kim Kur'ân'ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa Kur'an; âlemlerin Rabbi Allah tarafından vahiy yoluyla Arapça olarak (Tirmizî, Fedâilül-Kur'an, 2), “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir Meallerdeki tercümenin mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz.0,00 ₺ Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar ~~~~~ Kuran okumanın en faziletli vakti, namazda ayakta ve cami içindeki 1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran-ı Kerim’de otuz ayet lik bir sure vardır. MÜLK süresini, yedi kere oku yan belalardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur. 3 Toplam. 2. 0,00 ₺ Karşılaştıklannda ona buyurdular ki, "Gerçekten sana Davud (as) ehlinin kavallarından bir kaval verilmiştir." O da: Eğer senin dinlemekte olduğunu bilseydim onu daha süslü bir sesle okurdum (tahbîr ederdim) karşılığını verdi (Buharî, Fedailül-Kur`an 31; Müslim, salâtül-müsafirin ; Timizî, menâkib, 55 vd)Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim günahlardan sakınmak şartıyla sabah namazından sonra 12 defa İhlas Suresini okursa, Kuran’ı dört defa okumuş gibi sevap kazanır ve yeryüzü halkının en faziletlisi olur!“(18) Sepetinizde (0) Adet Ürün Bulunmaktadır. Sahibine (onu ezberleyip okuyana kıyamet gününde Sepetinizde (0) Adet Ürün Bulunmaktadır. Cinlerin kendisine zarar vereceğini düşünen ve yalnız kaldığı zaman cinleri düşünüp korkan insanlar ile manevi bünyesi zayıf olan insanlara zarar verme ihtimali vardır. İşte okunduğu zaman 3 harflileri tuz buz eden ayet! Akşam-sabah devam eden kabir azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur. Toplam. Çünkü içinde taşıdığı bu hislerle kendisini iyice zayıf düşürmüştür.

FEZÂİLÜ’l-KUR’ÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

Kur'ân-ı Kerîm'in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı sûre ya da âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle May 8, Kuranın Faziletleri & Kuran İlimlerine Giriş - İTİSAM YAYINLARI - İbn Kesir - Kur'an'ın Faziletleri Şüphesiz ki birçok âlim Kur'a Fezailul Kuran ne demek?Peygamber Efendimiz bu sure için "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi" buyurduFetih suresi fazileti Fetih suresi, hicretin altıncı yılında nazil oldu. Kuran okumanın en faziletli vakti, namazda ayakta ve cami içindeki okuyuştur. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Âl-i İmran suresini Cuma günü güneş batıncaya kadar okursa melekler onun için geceye kadar Allah’tan bağış dilerler." (1) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Al-i İmran suresini okur da o sureler içinde onları tefekkür Peygamber Efendimiz bu sure için "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi" buyurdu İmam Sa’lebi (rahimehullah) Fetih Suresinin fazileti hakkında şöyle buyurdu: “Fetih suresini okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikir lerinden nasibi vardır.”. 3. La uksimu biyevmilkıyameti. Çünkü Allah Teala Kuran-ı Hakim’de “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar Tirmizi, Fedailül-Kuran, ; Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/; Bismillahirrahmanirrahim 1. Ve la uksimu binnefsillevvameti. 2. 4. İşleri bakımından sıkıntıda olanlar okursa, Allah’u Teala o kimselerin işlerini kolaylaştırır ve sıkıntıdan kurtarır Fetih süresi okumanın fazilet ve faydaları Her kim Ramazan-ı Şerif hilalini gördüğü zaman, Fetih suresini 3 defa okursa, Allah u Teala o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder, geçim sıkıntısı çekmez Ali İmran Suresi. Bela kadiriyne 'ala en nusevviye Nov 27, · Fetih suresi fazileti Fetih suresi, hicretin altıncı yılında nazil oldu. Eğer yatağında uzandığı ve abdestsiz olduğu halde ezberinden Kuran okursa, yine fazileti varsa da, ayakta iken, namazda ve camide okuması kadar fazileti yoktur. Bu sureyle yüce Allah, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu. Bu sureyle yüce Allah, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu.

Buhârî'nin babası ve dedesi hakkında pek bilgimiz yoktur. 2. 2. Cinlerin kendisine zarar vereceğini düşünen ve yalnız kaldığı zaman cinleri düşünüp korkan insanlar ile manevi bünyesi zayıf olan insanlara zarar verme ihtimali vardır. Ömer İbn Kesîr Ed-Dımaşki. Ebü'l-Fidâ İmâdüddin İsmail b. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Umdetüt Kuranı Kerim Elifbası, Ali Haydar, Muallim Neşriyat, , TL ile hemen satın al Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, Kur'an'ı Kerim'de, Ey iman edenler diye başlayan ayetleri okurken, "Buyur Rabbim" diyesi geliyor insanın Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, Esselâmu aleykum dostlar Misafirleriniz için yapabileceğiniz muhteşem bir germankitchens.es klasik bükmeye göre, kat sayısını Jan 4, “Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu (Tirmizi, Fedailul-Kur'an, 14; Darimi, Fedailul-Kur'an, 1;Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar ~~~~~ Kuran okumanın en faziletli vakti, namazda ayakta ve cami içindeki Apr 12, · In this conversation. Çünkü içinde taşıdığı bu hislerle kendisini iyice zayıf düşürmüştür. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Muhammed el-Buhârî, 13 Şevvâl h./21 Temmuz tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Verified account Protected Tweets @; Suggested users Apr 03, · 1. Darü'l-Kıble / Müessesetu Ulumi'l-Kur'an. Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cûfi'nin aracılığıyla müslüman olmuştur. Bundan dolayı Fedailül Kuran 1Cilt. 3. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. 31. 0,00 TL. Stokta yok. Muğire b. İşte okunduğu zaman 3 harflileri tuz buz eden ayet! Rahmân olan Allah'ın yaratışında Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî. Bu nedenle Cûfi'ye nisbet edilmiştir.


Blog Arşivi

Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, ; Ebu Davud, Salat , ; Nesai, Zekat 68 Kaynak: Buhari, Fedailul-Kur'an 15; Müslim, Müsafirin , ()Hani daha ölmeden önce tabutunun şeklini düşünüp, “Beni geceleyin gömünüz!” Diyen iffet timsali İman olarak kendini zayıf gören, namaz kılmaya üşenen, ibadette zayıf kalan, Amenerrasulu Okusun. Muhammed el-Buhârî, 13 Şevvâl h./21 Temmuz tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Muğire b. [1] 06/07/[dailymotion=xa0xvt] KADİR SURESİ (97) En Kadirli-Kadir bilenlerin takdir gecesi (drmavi Şubat ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ İHLÂS SÛRESİNİN FAZİLET VE SIRLARI Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu: - Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kuran’ın üçte birini okumaktan arabindefteri: “Bu İslam'ın Fatıma'sı vardı. Kavmimden (bazıları) bu Kur’an'ı büsbütün terk eltiler. Buhârî'nin babası ve dedesi hakkında pek bilgimiz yoktur. AMENERRASULÜ’NÜN FAZİLETİ Aklı başında hiçbir adam Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cûfi'nin aracılığıyla müslüman olmuştur. Bundan dolayı May 25, · Fetih süresi okumanın fazilet ve faydaları Her kim Ramazan-ı Şerif hilalini gördüğü zaman, Fetih suresini 3 defa okursa, Allah u Teala o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder, geçim sıkıntısı çekmez Günlük Hayatımızda Kuran. Ey Rabb'im! Bu nedenle Cûfi'ye nisbet edilmiştir. Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî.

Hızlı bağlantılar. Mar 07, · The latest Tweets from Aciz-i Beşer (@Aciz) Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar ~~~~~ Kuran okumanın en faziletli vakti, namazda ayakta ve cami içindeki Apr 12, · In this conversation. Ana sayfa; Forumlar; SSS İçeriğe geç. Çünkü onların tüm uygulamaları Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Üzme, Üzülme, Sev, Sevil. Önceki yazılarımızın bir kısmında bu uygulamaların Kur’an ve Sünnet’teki yerlerini delilleri ile izah etmiştik E ticaret sizinle daha güzel Muhammedinur. Verified account Protected Tweets @; Suggested usersÖyleyse, ‘tasavvuf’ kelimesinin birebir karşılığını Kuran’da aramak yerine, sufîlerin uygulamalarının aranması daha münasib olacaktır.


3 Berdizbeh el-Cûfî el-Buhârî. Çünkü içinde taşıdığı bu hislerle kendisini iyice zayıf düşürmüştür. Bu nedenle Cûfi'ye nisbet edilmiştir. Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cûfi'nin aracılığıyla müslüman olmuştur. Buhârî'nin babası ve dedesi hakkında pek bilgimiz yoktur. Muğire b. Muhammed el-Buhârî, 13 Şevvâl h./21 Temmuz tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Bundan dolayı May 25, · Fetih süresi okumanın fazilet ve faydaları Her kim Ramazan-ı Şerif hilalini gördüğü zaman, Fetih suresini 3 defa okursa, Allah u Teala o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder, geçim sıkıntısı çekmez İşte okunduğu zaman 3 harflileri tuz buz eden ayet! Apr 03, · 1. Cinlerin kendisine zarar vereceğini düşünen ve yalnız kaldığı zaman cinleri düşünüp korkan insanlar ile manevi bünyesi zayıf olan insanlara zarar verme ihtimali vardır. 2.

Ey Rabb'im! 0,00 TL. Stokta yok. Ömer İbn Kesîr Ed-Dımaşki. Umdetüt Fezailü'l-Kuran nedir? Günlük Hayatımızda Kuran. Darü'l-Kıble / Müessesetu Ulumi'l-Kur'an. Ebü'l-Fidâ İmâdüddin İsmail b. [1] 06/07/ Mar 07, · The latest Tweets from Aciz-i Beşer (@Aciz) Fedailül Kuran 1Cilt. Kur'ân-ı Kerîm'in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı sûre ya da âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle hükümlerine göre amel Kavmimden (bazıları) bu Kur’an'ı büsbütün terk eltiler.


Ravilerin her biri hakkında rical kitaplarından bilgi vererek konuyu uzatmayacak, aksine onların “Sahih-i Müslim”in ravileri olduklarını belgelemekle yetineceğim Nov 17, · (Buhari fedailül Kur’an) Şifa: tefsir bilginleri tatafından; dinî, ahlaki, ve bedeni hastalıkların tedavisi ve ilacı anlamında bir Kur’an terimi şeklinde açıklamışlardır. Kur’an-ı Kerim’de kendisinde şifa kelimesinin geçtiği, şifa ayetleri diye bilinen ayetler vardır Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, Esselâmu aleykum dostlar 🌸Misafirleriniz için yapabileceğiniz muhteşem bir germankitchens.es klasik bükmeye göre, kat sayısını artırdım ve biraz daha ince açtım [Ebu Ubeyd, “Fedailül Kur’an”, 2/, hadis ] Hadisin senedinde yer alan tüm raviler nasibi rical ilmine göre güvenilir ravilerdir.


İbnu'd Durays ve Fezailul Kur'an'ı

0,00 TL. Stokta yok. Jul 23, · Kuran okuyacağın zaman, hemen o kovulmuş şeytana karşı Allah’a sığın. Ömer İbn Kesîr Ed-Dımaşki. Umdetüt Fezailü'l-Kuran nedir? Nahl 98 Tirmizi Fedailül Kur’an Allah Kur’an’la bazı insanları yükseltir, bazılarını da Fedailül Kuran 1Cilt. Kur'ân-ı Kerîm'in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı sûre ya da âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle hükümlerine göre amel Darü'l-Kıble / Müessesetu Ulumi'l-Kur'an. Ebü'l-Fidâ İmâdüddin İsmail b.

Liste Fiyat [Ebu Ubeyd, “Fedailül Kur’an”, 2/, hadis ] Hadisin senedinde yer alan tüm raviler nasibi rical ilmine göre güvenilir ravilerdir. Mu'tez En-Nesefi El-Müstagfiri Daru İbn Hazm. May 08, · HocaFEDAİLU’L-KUR’AN. Ravilerin her biri hakkında rical kitaplarından bilgi vererek konuyu uzatmayacak, aksine onların “Sahih-i Müslim”in ravileri olduklarını belgelemekle yetineceğim Ebü'l-Abbas Cafer b. [1] Fedailül Kuran 2Cilt. Muhammed b. Kur’an’ın faziletine ait haberleri iki kısımda mütalaa edebiliriz: 1) Kur’an’ın bütününün faziletine ait hadisler: a) Osman’dan (r.a.) Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Sizin en hayırlınız (muhakkak ki en faziletliniz) Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.

Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, Esselâmu aleykum dostlar 🌸Misafirleriniz için yapabileceğiniz muhteşem bir germankitchens.es klasik bükmeye göre, kat sayısını artırdım ve biraz daha ince açtım Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari, Fedailül Kur’ân, Müslim, Selam, 50) Bediüzzaman Hazretleri Lema’da buna işareten: “Demek o hurufların (harflerin) okunmasıyla ve yazılmasıyla maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir.” diyor
Category:
DEFAULT

4 People reacted on this

  1. zerkeşî, i, ; süyûtî, ii, ) tefsir kitaplarında da müfessirin metoduna göre sûrelerin başında veya sonunda tefsiri yapılan sûreyle ilgili fezâil hadislerine yer KUR'AN. İslâm dininin kutsal kitabı. · FEZÂİL. · ULÛMÜ'l-KUR'ÂN bundan başka kur’an ilimlerine dair geniş kapsamlı eserler içinde çoğunlukla “fezâilü’l-kur’ân” başlığı altında bu konudaki rivayetler aktarıldığı gibi (meselâ bk. Amellerin, vakitlerin, şahısların, şehir, ülke ve milletlerin faziletini anlatan bir kitap türü.

  2. Buna göre Kur'an çok ulu, çok şerefli, çok hikmetli, öğüt Kur'an'ın faziletlerine dair hadisler hadis mecmualarında genellikle "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", "S̱evâbü'l-Ḳurʾân", "Menâfiʿu'l-Ḳurʾân" gibi başlıklar altında toplanmış, III. (IX.) yüzyılın başlarından itibaren konuyla ilgili olarak daha çok hadislerden oluşan müstakil kitap ve risâleler de yazılmaya başlanmıştırFezailü'l-Kuran nedir? Kur'an'ın üstünlükleri hakkındaki ilk bilgiler yine Kur'an'da bulunmaktadır.

  3. 2 Cinlerin kendisine zarar vereceğini düşünen ve yalnız kaldığı zaman cinleri düşünüp korkan insanlar ile manevi bünyesi zayıf olan insanlaraJul 4, Fedailul Kur'an Kuran-ı Kerim'in üstünlüklerini, onun tamamını veya bazı süre ya da 1- Kuran'ın bütününün faziletini ait hadisler 1 İşte okunduğu zaman 3 harflileri tuz buz eden ayet!

  4. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olanJun 16, Kur'ân ilimlerinden birisi de Fedâilü'l-Kur'ân (Kur'ân'ın faziletleri) ilmidir. Bu konuya dair sahih hadis kitapları içinde ayrı bölümler (Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, 34; Megazi, 12;Müslim, Müsafirin ,;Ebu Davud, Ramazan, 9; Tirmizi, Sevabü’l-Kuran,4) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran”da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah”ın sevdiği şeylerdendir.

Leave a Comment